Zelfvertrouwen als fundament

Zelfvertrouwen als fundament
Je wilt dat je kind stevig in zijn schoenen staat, dat hij/zij weerbaar is en vertrouwen heeft in eigen kunnen. Maar hoe bereik je dat? En wat is zelfvertrouwen eigenlijk?

Zelfvertrouwen = geloof in eigen vermogen, kunde of kracht m.a.w. vertrouwen in jezelf.

Zelfvertrouwen is niet iets wat aangeboren is, maar je kind kan het ontwikkelen. Een kind leert verschillende vaardigheden door de ups en downs van het leven. Maar heeft hier wel begeleiding bij nodig van de omgeving. Kinderen hebben sterke emotionele banden nodig met mensen die voor hun belangrijk zijn. Ouders en mede-opvoeders; opa’s, oma’s, leerkrachten, groepsleidsters, gastouders, trainers en coaches.

De basis voor het zelfvertrouwen van je kind ligt in onvoorwaardelijke acceptatie. Mag een kind zichzelf zijn? Is er aandacht voor zowel de positieve ervaringen en de talenten, maar ook voor de negatieve ervaringen en de teleurstellingen. En wat verwacht je als ouder van je kind? Hoe kijk jij naar je kind? Ben je trots op je kind? Wat doe je als je kind anders is of doet dan jij van hem verwacht. Stel dat het geen doorzetter is, niet goed in sport en een onderpresteerder? En hoe ga jij om met negatieve emoties van je kind?

Zelfvertrouwen heeft ook te maken met zelfbeeld. Hoe kijk je naar jezelf? Dat is subjectief en kan niemand voor je bepalen. Het zelfbeeld kan positief of negatief zijn. Door succeservaringen krijgen we positieve gedachten, een positief zelfbeeld. Door faalervaringen krijgen we een negatief zelfbeeld. Dit wordt gevormd in de loop van de jaren en heeft te maken met de mensen om je heen. Je moet mensen kunnen vertrouwen om tot een reëel beeld van jezelf te komen.

De kracht van woorden, met name negatieve woorden hebben veel impact. Woorden kunnen iemand opbouwen, maar ook totaal afbreken. Het is enorm belangrijk om kinderen positief met woorden te voeden, het ontwikkelt een goed zelfbeeld en een stevig fundament voor kinderen om zich geliefd te voelen. Tegenover een negatief woord, moeten minstens 4 positieve woorden tegen over staan om de impact van de negatieve woorden weer op te heffen. Ben jij je bewust van je woorden? Spreek je liefdevol over jezelf, je kinderen en over anderen?

Hoe kun je zelfvertrouwen stimuleren bij je kind?
Focus op goed gedrag: geef complimentjes!
Concentreer je op datgene wat je kind al kan: je kunt al… Jij bent goed in….
Zorg voor succeservaringen.
Bevestig je kind onvoorwaardelijk, laat het weten dat hij/zij de moeite waard is.
Geef veiligheid en geef vertrouwen.
Loslaten, maar stel ook grenzen.
Voor elke leeftijd kan dat weer iets anders zijn.
Neem je kind serieus, luister naar wat het zegt.
Luister met je hart, wees liefdevol.
Zorg voor fysieke aandacht.
Begeleiden bij frustraties en boosheid.
Geef je kind de kans om problemen zelf op te lossen.
Stel niet te hoge eisen aan je kind.
Je bent zelf het beste voorbeeld!

Meer tips over zelfvertrouwen:
https://www.jmouders.nl/ouders/opvoedstijlen/zelfvertrouwen

Bij de Coole kikker training wordt ook gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Door spel, spelletjes, oefeningen, zelfreflectie en drama activiteiten leren kinderen zichzelf en hun kwaliteiten kennen. En daardoor staan ze sterker in hun schoenen. Meer info: de Coole kikkertraining.

Het mooiste dat je kunt worden: dat ben jezelf! Ken jezelf. Dat geeft zelfvertrouwen!